LA COMARCA

El Pallars és una comarca històrica del Principat de Catalunya, dividida històrica i administrativament en Sobirà i Jussà. Aquesta comarca és allargassada en direcció nord-sud, la qual segueix la conca del riu Noguera Pallaresa.

El Pallars Sobirà forma part de l’anomenat Pirineu axial, conformat per materials paleozoics metamorfosats per l’extrussió de materials magmàtics, els quals afloren en dues zones formant els massissos de Colomers-Saburo i Beret i Estats. El perímetre del primer es correspon bàsicament amb el Parc Nacional d’Aigües Tortes i Sant Maurici, on hi ha alguns dels paratges de muntanya mes macos de Catalunya i el Pirineu.