LA VALL CARDÓS

La Vall de Cardós és una de les tres valls que encapçalen la comarca del Pallars Sobirà limitant a l’est amb la Vall Ferrera a l’oest amb la Vall d’Aneu. La part septentrional de la vall és limítrof amb Occitana.

La Vall Cardós té uns 220 km² d'extensió i comprèn els termes municipals d'Esterri de Cardós, Lladorre i Vall Cardós.

A l’igual que la resta de valls Pallareses, la Vall Cardós esta formada per una vall central o principal d’eix nord-sud en forma de U, essent el resultat de l’erosió de la glaciars en la glaciació quaternaria, amb un recorregut de 20 km i una potencia que va oscil•lar entre els 200 i els 400metres. Perpendicularment a aquesta val central hi ha unes petites valls que generalment son el resultat de glaciacions de tipus penjades, es a dir que no arribaven a confluir amb les principals i per això el gran salt que trobem en algunes com hi ha entre el Vallat i la Vall Cardós.

S’hi vol saber més coses sobre la Vall Cardós pot consultar el següent enllaç: