Bonestarre és un petit poble situat a 1078,40 metres d’altitud sobre el nivell del mar, i que juntament amb els pobles de Surri, Anàs i Estaon formen el Vallat o Vallato d’Estaon. El Vallat és una vall secundaria de la Vall Cardós. Aquests quatre pobles son tant propers entre ells que des d’un campanar es pot veure el campanar veí, com diu el cantant Lluís Llach en la seva cançó “el meu país petit”.

URBANISTICAMENT
El poble de Bonestarre es compacte amb carrers verticals, exceptuant alguns petits carrers horitzontals. Disposa d’una font en la part més baixa del poble.

ARQUITECTURA RELIGIOSA
A l’entrada del poble hi trobem l’església de Sant Vicenç, sufragània de Sant Romà d’Anàs, de la qual també depèn la capella de la Mare de Deu del Roser de casa Amill. En el mateix terme de Bonestarre hi ha la capella romànica de Santa Maria de la Llata.

ETIMOLOGIA
Segons el gran filòleg Joan Coromines, Bonestarre és un més dels molts topònims d'influència iberobasca existents en el Pallars i en tot el Pirineu. En aquest cas hi ha també en joc una arrel llatina, compost de les arrels de ben (bé) i estar (de mateix significat), basquitzat amb la terminació -arre com passa en altres topònims de la comarca com son els pobles de: Escalarre, Ginestarre, Isavarre, Unarre, etcètera. Així doncs, la interpretació toponímica del nom d'aquest poble seria Benestar.

DADES D’INTERES HISTÒRIC
Bonestarre té com a fill il•lustre, Ermengol Amill, militar i lluitador de les llibertats de Catalunya contra Felip V en la guerra de successió, del qual hi ha diverses bibliografies publicades i del qual es pot consultar una breu descripció en el segon enllaç: Ermengol Amill i Moliner