EL CLIMA

El clima és de tipus Alpí, típic de l’alta muntanya, excepte en el fons de les valls que és mediterrani, de muntanya mitjana i amb influència continental. Els hiverns són freds amb una temperatura de -10ºC de mitjana i els estius suaus i frescos, L’efecte de la inversió tèrmica es produeix i fa que al fons de les valls tinguin temperatures més baixes i als pobles més elevats gaudeixen de temperatures més benignes.

En quan a la precipitacions pateixen un efecte curiós anomenat ombra pluviometria que fa que plogui menys en un àrea de la que li correspondria pel tipus de clima que té, ja que les boires han descarregat als relleus muntanyosos que envolten aquest sector. No hi ha mesos realment eixuts i el màxim de precipitacions sol ésser de maig a juny.

S’hi vol saber més sobre el clima i la meteorologia del Pallars cal que visiti el següent enllaç: Meteorologia del Plallars